top of page

WARUNKI UCZESTNICTWA W POKAZIE MAKIJAŻU

1. Terminy pokazów pojawiają się z wyprzedzeniem na www.smperfekcja.pl oraz mediach społecznościowych.

Pokaz odbywa się w ściśle określonych godzinach. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia. Studio otwarte jest godzinę przed rozpoczęciem.

2. Część pokazowa – osoba prowadząca maluje modelkę, wyjaśnia i opisuje swoje działania, osoby uczestniczące obserwują pracę na żywo oraz w dużym powiększeniu na telewizorze.

 

3.Warunkiem rezerwacji miejsca jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa poniżej oraz przesłanie mailowego potwierdzenia wpłaty. Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa.

 

4.Osoby zapisujące się na Pokaz Makijażu zobowiązane są do dokonania wpłaty w dniu zapisu 100% ceny pokazu.

Wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym zatytułowanym (imię i nazwisko kursanta, nazwisko osoby prowadzącej, data pokazu, godzina pokazu)

 

5.Wpłaty dokonywane są na rachunek odbiorcy: 04 1140 2004 0000 3602 7634 5722 mBank.

 

6.Zgłoszenia oraz zmiany uczestnik przekazuje tylko telefonicznie.

 

7. Organizator po odbytym pokazie wystawia uczestnikom fakturę VAT.

 

8.W sali kursowej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów.

 

9.Po każdym Pokazie uczestnicy otrzymują potwierdzenie jego ukończenia w postaci certyfikatu.

 

10.Organizator zapewnia słodki poczęstunek, kawę, herbatę, wodę.

 

11. Kurs odbywa się w Studio Makijażu Perfekcja, Piotrkowska 134, lok. 5, 3p., Łódź

bottom of page