WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE GRUPOWYM

 1. Terminy kursów pojawiają się z wyprzedzeniem na www.smperfekcja.pl oraz mediach społecznościowych.

 2. Kurs odbywa się w ściśle określonych godzinach.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na kurs. Studio otwarte jest gdzinę przed rozpoczęciem.

 4. Warunkiem rezerwacji miejsca jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa poniżej.

 5. Dokonanie wpłaty bezzwrotnego zadatku lub całości kwoty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Uczestnictwa w Kursie.

 6. Osoby zapisujące się na Kurs Grupowy oraz Gościnny zobowiązane są do dokonania wpłaty w dniu zapisu bezzwrotnego zadatku w wysokości 50% ceny kursu. Pozostałe 50% maksymalnie do 3 dni roboczych przed jego rozpoczęciem.

 7. Wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym zatytułowanym (imię i nazwisko kursanta, nazwisko osoby prowadzącej, data kursu, 1 lub 2  część wpłaty)

 8. Wpłaty dokonywane są na rachunek odbiorcy: 04 1140 2004 0000 3602 7634 5722 mBank.

 9. Organizator po odbytym kursie wystawia uczestnikom fakturę VAT.

 10. W przypadku rezygnacji lub niestawienia się na kursie Studio Makijażu Perfekcja zachowuje bezzwrotny zadatek w wysokości 50% wartości kursu.

 11. W sali kursowej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania posiłków i napojów.

 12. Po każdym kursie uczestnicy otrzymują potwierdzenie jego ukończenia w postaci imiennego certyfikatu.

 13. Zapisy oraz warunki uczestnictwa w kursach indywidualnych ustalane są na odrębnych warunkach.

 14. Organizator zapewnia ciepły posiłek. Menu zostanie przekazane drogą mailową lub telefonicznie. Kursanci w odpowiedzi decydują się na jedną z opcji. W przypadku alergii czy nietolerancji pokarmowej prosimy o taką informację.

 

KURS GRUPOWY dla ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH i ZAAWANSOWANYCH - każdy z uczestników pracuje na własnym tuszu do rzęs, pędzlach oraz gąbkach do makijażu. Pozostałe akcesoria i kosmetyki gwarantuje organizator.

 

KURS dla POCZĄTKUJĄCYCH - każdy z uczestników pracuje na własnym tuszu do rzęs. Pędzle oraz pozostałe akcesoria i kosmetyki gwarantuje organizator.